מרכז המסכים - תקנון


תקנון אתר
לקוח נכבד, תנאי השימוש שלהלן מהווים הסכם מחייב בינך ובין לייק גרופ - מפעילת אתר " מרכז המסכים " . אנחנו ממליצים לקרוא את תנאי השימוש לפני רכישת מוצר באתר.
רכישת מוצר ו/או שירות באתר מהווה אישור להסכמתך לקבל את התנאים שלהלן:
אספקת המוצרים 

צורת אספקה:
 א . שירות "דואר רשום" של דואר ישראל (מוצר עד 2 ק"ג) או שירות שליחים.
ב. צ'יטה משלוחים - משלוח מהיר עד 3 ימי עסקים בתוספת 30 שח 
דמי משלוח : 
המחירים באתר האינטרנט תקפים לאתר האינטרנט בלבד ודמי המשלוח הם בהתאם לשירות "דואר רשום" של דואר ישראל (מוצר עד 2 ק"ג). 
מחירי המשלוח יתווספו למחיר המוצר כפי שמופיעים באתר.

ביטול הזמנות
ניתן לבטל הזמנה תוך 14 ימי עסקים, בתנאי שהמוצר מוחזר לבית העסק באריזתו המקורית ושלא נעשה בו שימוש.
בעניין מחשב נייד \ טאבלט במידה ובמוצר בוצע הדלקה ראשונית ו\או רישום ראשוני (התקנה) המוצר נחשב כמוצר משומש ואין אפשרות להחזירו.
בעניין כל מוצר חשמלי אחר ברגע שחלה הפעלה ראשונית (חיבור לחשמל) המוצר נחשב כמוצר משומש ואין אפשרות להחזירו.

פרטיות אבטחת קנייה
1.קיימת פרטיות באבטחת מידע באתר.
2.חברתנו  נוקטת באמצעי זהירות בכדי לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. והעברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגייתSSL .
3.כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , חברתנו לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
4.מרכז המסכים מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה .
5. חברתנו אינה שומרת פרטי אשראי בשרתי החברה ו/או בשום אמצעי השייך בלעדית לחברה ואינה מפיצה ו/או משתפת בשום צורה ובשום דרך פרטים אלה.  


אחריות 
אחריות על מסך שהוחלף ע"י טכנאי של העסק - 12 חודשים * לא כולל שבר או כל נזק פיזי אחר
אחריות על מסך שנקנה ע"י הלקוח והחליף בעצמו - 6 חודשי אחריות * לא כולל שבר או כל נזק פיזי אחר 
כללי
1.הנהלת החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תקנון האתר לפי שיקול דעתה הבלעדי .
2.התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד , ואינן מחייבות את האתר.
3.חברת מרכז המסכים או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא , לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא , שאז חברת לייק גרופ שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.
4.חברתנו לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח .
5.הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .
6.ט.ל.ח במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר או מחירו , לא יחייב הדבר את האתר והחברה.
7. חל איסור להעתיק כל מידע ו\או להפיץ אותו שלא באישור החברה.
אופן הקנייה
1.מיד לאחר ביצוע ההזמנה תבצע החנות בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי לפי תקנון חברת האשראי, תינתן הודעה מתאימה ללקוח לפיה העסקה אושרה  .
a.לאחר אישור העסקה , המכירה תירשם במחשבי החנות ויישלח מייל/חן קבלה ללקוח לאחר אישורה.
b.חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.
2.הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
3.הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
4.במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם חברתנו לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי . במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי במקרה ולא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , העסקה תיחשב כמבוטלת .
5.לפרטים נוספים ובירורים , ניתן לפנות ישירות אל הספקים בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני כפי שיופיעו בחנות.

אספקת המוצרים
1. מרכז המסכים ו/או הספקים לפי העניין ידאגו לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שנאמרה בטלפון או בדף ההרשמה באתר , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר , אלא אם צוין מפורשות אחרת.
2. מרכז המסכים ו/או הספקים יפעלו כדי לספק את המוצר ו/או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי .
מרכז המסכים ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
2.1 כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
2.2 שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
2.3 כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
3. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח

4. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

דף הבית טלפון